NOTA IMPORTANT

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Per inscriure's a les festes, la data màxima per fer la inscripció i el pagament serà el dijous anterior a la festa o la data que s'indiqui en el programa.

FORMES DE PAGAMENT

OPCIÓ 1: A la mateixa oficina del Club

OPCIO 2: Mitjançant ingrés en el compte ES49 2100 0157 8402 0047 4313 especificant clarament el nom i el concepte.

No s'acceptarà cap inscripció passada la data assenyalada i la inscripció no serà vàlida si no s'ha fet el pagament.

NOTA INFORMATIVA

El Club Nàutic Cala Canyelles organitza i col.labora la majoria de les activitats d'aquest programa.